ปราสาทนครหลวง (Prasat Nakhon Luang) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง เป็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนของจุดแรกที่เดินเข้าไปแล้วจะพบกับวิหารศิลาจันทร์ลอยศักดิ์สิทธิ์ ภายในของวิหารจะมีแท่นศิลาเป็นรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่มีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ศิลาจันทร์ลอยได้ลอยมาตามแม่น้ำและมาติดอยู่ที่ฝั่งของวัดแต่ไม่มีใครสามารถที่จะนำขึ้นมาได้ ชาวบ้านจึงได้นำไปบอกกับทางเจ้าอาวาส ท่านจึงได้มีการใช้สายสิญจน์ 3 สายบริกรรมคาถาจึงนำขึ้นมาได้

ปราสาทนครหลวง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีคำสั่งให้อัญเชิญศิลาจันทร์ลอยย้ายมาประดิษฐานที่กรุงเทพแต่ที่สุดแล้วศิลาจันทร์ก็ต้องถูกอัญเชิญกลับมาไว้ยังที่เดิมและได้มีการสร้างมณฑปไว้เป็นที่ประดิษฐาน ต่อมาก็จะเป็นปราสาทนครหลวงที่มีความงดงามยิ่งนัก ในอดีตเมื่อปี 2147 ที่ได้มีการปรากฏขึ้นมาในพงศาวดาร ที่ทางของสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้ทรงโปรดฯให้ข่างเข้าไปถ่ายแบบปราสาทเมืองพระนครหลวงที่อยู่ในกัมพูชาและทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นมาใกล้กับเทพพระจันทร์ อ.นครหลวง

ปราสาทนครหลวง

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการสร้างปราสาทนครหลวงนั้นก็เพื่อให้เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนาและเมื่อในปี 2356 ตาปะขาวปิ่นได้สร้างวัดนครหลวงและได้มีการนำเอาทั้งปราสาทนครหลวงมาไว้ในเขตพื้นที่เดียวกัน

ปราสาทนครหลวง

จากนั้นก็ได้มีการสร้างพระบาทสี่ร้อยเอาไว้ที่ชั้น 3 จนมาในปี 2446 พระครูวิหารกิจจานุการได้ทรงทำการปฏิสังขรณ์ประสาทนครหลวงและได้ทำการปฏิสังขรณ์ทั้ง มณฑป พระพุทธรูป พระบาทสี่รอยมณฑปประจำมุมและประจำด้านวิหารคดเก้าอี้ศิลปะในแบบของจีนมาแทนสิ่งก่อสร้างในอดีต

ปราสาทนครหลวง

ส่วนของด้านในปราสาทที่มีความสวยงามและส่วนทางด้านของตัวประสาทนครหลวงที่จะมีสามชั้น ชั้นแรกจะเป็นซุ้มปรางค์ ชั้นบนเป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลองที่ได้คาดการณ์กันว่าได้ถูกจำลองขึ้นมาจาก วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นรอบพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ได้แก่

  • พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ที่เป็นรอยยาวใหญ่ 12 ศอก
  • พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกมาคมะที่ยาว 9 ศอก
  • พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะยาว 7 ศอก
  • พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะยาว 4 ศอก

ปราสาทนครหลวง

โดยในอนาคตที่ได้คาดกันว่าจะมีการประทับรอยพระพุทธบาทพระศรีอริยเมตไตรย เรียกได้ว่าที่แห่งนี้มีความสวยงาม อลังการยิ่งใหญ่และมีมนต์ขลัง บรรยากาศเงียบสงบเป็นอย่างมากทีเดียว

 

ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง ปราสาทนครหลวง แทนศิลาจันทร์นวล ปราสาทนครหลวง วิหารจันทร์ศิลาลอย

ภาพจาก : ayutthayastation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *