วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ เป็นอารามหลวงขั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารที่มีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทยและยังเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาบสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมาทรงราชทานนามว่า วัดมหาสุทธาวาส การสร้างวัดได้มาเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2390 โดยให้พระราชทานนามว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดได้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชมนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสรรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีในปี พ.ศ,2493 และได้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จประเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี พระอุโบสถของ วัดสุทัศน์ ถือได้ว่าเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและที่วัดยังมีเรื่องของการเล่าสืบต่อกันมาถึง เปรต สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิตามความเชื่อของทางพุทธศาสนาว่าเคยมีเปรตอยู่ที่แห่งนี้และยังมีภาพจิตกรรมรูปหนึ่งที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งที่นอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์กำลังยืนพิจารณาสังขาร โดยภาพนี้นับว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากในอดีตและก็ยังมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีคนเคยพบเห็นเปรตหน้าพระวิหารนี้อยู่เป็นประจำด้วยแต่หลังจากที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช ได้เปรยกับเปรตไปว่า อยู่ด้วยกันนะ อย่าให้ชาวบ้านได้เดือดร้อน หลังจากนั้นมาก็ไม่มีเปรตออกมาให้ได้เห็นกันอีกเลย

ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประกอบไปด้วยประสาทอิฐจำนวน 5 หลังที่ได้มีการตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและปราสาทประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยที่อีก 4 หลังตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 ปราสาทที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำยกเว้นแค่ทางเข้าด้านทิศตะวันออกเท่านั้น ปราสาทถูกสร้างขึ้นมาด้วยอิฐที่แตกต่างจากปราสาทสมัยนครวัดที่ประเทศกัมพูชาที่นิยมสร้างขึ้นมาจากหินทรายเท่านั้นและปราสาททั้งห้านี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะก็ได้และในภายหลังปราสาทได้ถูกให้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาทโดยที่ชาวลาวที่อพยพเข้ามาในภายหลัง ปราสาทศีขรภูมิตั้งอยู่บริเวณข้างวัดบ้านปราสาท ตำบลระแงง จังหัดสุรินทร์และถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีความงดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นี้แล้ว  ปรางค์ประธานสูงประมาณ 32 เมตรทับหลังเป็นภาพพระศิวนาฎราชสิบกรทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข วงโค้งลายท่อนมาลัยสลักเป็นภาพพระคเณศ พระพรหม พระอุมาและพระวิษณุ เสากรอบประตูสลักเป็นรูปของนางอัปสรถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบอง ทางไปสู่ปราสาทศรีขรภูมิจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกไปตามทางหลวงหมายเลข 226 คู่ขนานกับรางรถไฟสายสุรินทร์-อุบลราชธานีตรงมาจนถึงปกาทางเข้าปราสาทจะเจอป้ายที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่า แหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยขอม ไปตามรอยอารยธรรมขอมโบราณอีสานใต้กันได้ที่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับปราสาทที่สวยที่สุดแห่งนี้แน่นอน  เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าชมได้ทุกวัน 8.00-16.30 คนไทยเสียค่าเข้าชม 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท