วัดหงษ์ทอง วัดกลางน้ำ อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดหงษ์ทอง

วัดกลางน้ำ อำเภอบางปะกง หรือ วัดหงษ์ทอง ที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลนมีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิลอนุสรณ์และอุโบสถที่อยู่ในทะเลและมีเจดีย์ 5 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นเจดีย์ที่สวยงามสีเหลืองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุที่จะสามารถมองเห็นท้องทะเลและแผ่นดินจากมุมที่สูงที่สุดได้อย่างงดงามทีเดียว

วัดหงษ์ทอง

ระหว่างของทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง พระธาตุคงคามหาเจดีย์โดยที่ระหว่างทางนั้นจะมีข้อความต่าง ๆ ที่เป็นคติเตือนใจให้ได้อ่านกันอีกด้วยพร้อมกับมีรูปปั้นของพระอภัยมณีและตัวละครวรรณคดีต่าง ๆ ให้ได้ชมกันตลอดทาง

วัดหงษ์ทอง

ในส่วนของภายใน พระธาตุคงคามหาเจดีย์ ในส่วนของด้านล่างประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองและยังมีพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกมากมายให้ได้สักการะ บูชากัน สามารถเข้าไปชมด้านในของเจดีย์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่น่าสนใจและสวยงามยิ่งนัก

วัดหงษ์ทอง

ถือได้ว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นและยังสามารถบวชีพราหมณ์โดยติดต่อกับทางวัดได้โดยตรงด้วย  วัดตั้งอยู่ ตำบลสองคลอง และถือว่าเป็นที่กราบไหว้บูชารำลึกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและยังเป็นการสืบสานอายุพระศาสนาให้ครบ 5000 ปี มาเที่ยวเล่น เดินชมรับลมบรรยากาศเย็น ๆ กันได้เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น. โดยที่ไม่เสียค่าเข้าชมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *