วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน

วัดบ้านปาง

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวลำพูนที่ถือได้ว่าเป็นวัดชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับ พระครูบาศรีวิชัย นั่นก็คือ วัดบ้านปาง ซึ่งวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี 2444 วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง  เมื่อครั้งที่ครูบาศรีวิชัย อายุได้ 24 ปี ท่านได้นำพระเณรรวมไปถึงศรัทธาชาวลบ้านละแวกนั้นร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาซึ่งได้ทางด้านของโยมบิดามาเป็นผู้ที่แผ้วถางเป็นปฐมฤกษ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ภายหลังได้มีการรปรับสถานีที่บริเวณเนินเขาให้เป็นที่ราบ เนื่องจากในยุคสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ  จึงทำให้การสร้างและการบูรณะดำเนินไปด้วยความล่าช้า ต่อมาครูบาศรีวิชัยได้เห็นว่าภายในหมู่บ้านเริ่มไม่สงบ ผู้คนวุ่นวายมากขึ้นท่านจึงได้ทำการสร้างวัดใหม่ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาใกล้กับหมู่บ้าน สิ่งแรกที่ท่านได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือ กำแพงหินที่มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรซึ่งมีชาวบ้านมาช่วยแบบร่วมแรงร่วมใจกันเป็นำจำนวนมาก

วัดบ้านปาง

ต่อมาได้ร่วมกันสร้างกุฏิ วิหาร พระเจดีย์ และในสว่นของเจดีย์วัดบ้านปางที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำตามแบบพระธาตุหลวงลำพูน ภายหลังครูบาศรีวิชัยได้สร้างเจดีย์วัดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบพระธาตุหริภญชัยซึ่งอาจจะมีความหมายเป็นนัยหนึ่งว่า ครูบาศรีวิชัย เป็นพระจากเมืองลำพูน

และต่อมาที่ได้สร้างวัดเสร็จที่พระและเณรบางส่วนที่ได้ทำการย้ายไปอยู่บนวัดใหม่ที่ใช้ชื่อว่า….  “วัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง” แต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่า “วัดบ้านปาง”  วัดแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 160 ไร่  ด้านหน้าของวัดจะพบกับบันไดพญานาค มีการเล่าสืบทอดกันมาว่า วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมา

วัดบ้านปาง

บริเวณภายในวัดจะเต็มไปด้วยต้นไม้เข้ามาแล้วรู้สึกร่มรื่น สบายตา สบายใจเพราะจะมีทั้งดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามและในภายในวัดยังมีโบราณถานที่เก่าแก่ที่เมื่อครั้งที่ครูบาศรีวิชัยยังคงมีชีวิตอยู่นั่นก็คือ พระวิหารหลวง ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีสถาปัตยกรรมในแบบล้านนาที่งดงาม และยังมีปราสาทหินอ่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณที่ท่านครูบาศรีวิชัยได้มรณภาพ

พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขาร ครูบาศรีวิชัย

ห่างไปอีกไม่มากนักที่จะมีพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่จัดเก็บรูปภาพอันเก่าแก่รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ครูบาศรีวิชัยท่านเคยใช้และสิ่งที่ผู้คนมักจะแวะเวียนมายังวัดแห่งนี้นั่นก็คือ  พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขาร ครูบาศรีวิชัย และรูปปนั้นเสมือนจริงที่ทำจากขี้ผึ้งทั้งองค์ในท่านั่งที่ผู้คนมักจะเข้ามากราบไหว้ขอพรและยังมีปราสาทห้าย้อยที่ได้เคยบรรจุโลงศพและโกศบรรจุอัฐิของท่านมาไว้ให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมกัน

วัดบ้านปาง

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจทั้ง เครื่องใช้ถ้วยชามรวมไปถึงของใช้ที่เก่าแก่หาดูได้ยาก เช่น รถยนต์คันแรกที่ท่านได้เคยนั่งขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  มีรถสามล้อถีบของหลวงอนุสารสุนทรที่เคยได้ใช้ใส่อาหารเพื่อถวายครูบาฯ แต่สิ่งที่หาดูได้ยากมาก ๆ นั่นก็คือ ของใช้ส่วนตัวของท่าน เช่น เตียงนอนและเสลี่ยงหามรวมไปถึงพาหนะที่ท่านเคยใช้เดินทางจากริกไปตามที่ต่าง ๆ

ถือได้ว่า วัดบ้านปาง แห่งนี้ที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในจังหวัดลำพูนที่สำคัญและน่าจะไปเยือนซักครั้งในชีวิตเพราะมีอะไรที่น่าสนใจมากมายและมีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *