พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย

อย่างที่เราทราบกันดีว่า อ.สัตหีบ นั้นจะมีทะเลที่สวยแต่น้อยคนจะทราบว่ายังมี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (Thai Island And Sea Natural History Museum) ที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านเกาะและทะเลไทย ที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับจุดขึ้นเรือไปเกาแสมสาร ที่ต้องบอกเลยว่าที่แห่งนี้ที่เราจะได้เห็นธรรมชาติของจริงรวมไปถึงความรู้จากพิพิธภัณฑ์ไปด้วย ทั้งหมดจะประกอบไปด้วย 5 อาคารด้วยกันซึ่งในแต่ละอาคารที่ค่อนข้างสูงมาก

นับได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและมีการจัดแสดงวัตถุธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา สัตวสาตร์ทางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแห่งแรกของไทยที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยทางกองทัพเรือ ได้มีการเปิดให้บริการตั้งแต่ 30 ต.ค. 2550 มีพื้นที่ทั้งหมดถึง 16 ไร่ ในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

การเข้าไปชมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายและให้คำแนะนำต่าง ๆ  ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ 1 : เทิดพระเกียรติมหาราช) แบ่งเป็น 2 โซน

  • โซนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเสนอวัตถุประสงค์เรื่องราวความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • โซนที่ 2  สถานที่จัดการแสดงที่จะมีการมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง หิน /ดิน / ชีวิต

อาคาร 2 : ปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ แบ่งออกเป็น 2 โซน พร้อมกับยังมีจุดที่สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านแสมสาร เกาะแรด

  • โซน 1 ก็จะเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่า สัตว์ พรรณพืชต่าง ๆ
  • โซน 2  จะมีการเสนอเกี่ยวกับผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ เช่น ปลวด จุลินทรีย์ สัตว์หน้าดินในดิน เห็ดรา ที่เกี่ยวข้องกันกับห่วงโซ่อาหารและสายในอาหารนั่นเอง

อาคาร 5 (พิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย) นับได้ว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดของที่นี้พร้อมกับยังมีในส่วนของเครื่องดื่มขายด้วย  ในตัวอาคารจะเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสื่อคอมพิวเตอร์ multimedia  แสดงงานกองทัพเรือ สนับสนุนการพัฒนาประเทศพร้อมกับการช่วยเหลือเหล่าประชาชนและการพิทักษ์รักษาอธิปไตบของชาติทางทะเล

ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดให้ได้ชมกันครบทุก 5 อาคาร เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.00-17.00  ผู้ใหญ่คนไทย 50 เด็ก 20 บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ 100 บาท (ทหารเรือ 30 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *