ปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (neuschwanstein castle) ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนยอดเขาที่มีความสวยงามรายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ด้านล่างก็จะเป็นทะเลสาบ เหตุผลที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการที่ทำให้ความผสานกลมกลืนกับธรรมชาติที่ล้อมรอบอยู่

นับว่าปราสาทแห่งนี้มีธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์แฝงอยู่ และยังเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรีย ทางภาคใต้ของเยอรมนี  สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ที่ได้มีความต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับที่สงบ ห่างไกลจากผู้คนและยังเป็นการสร้างเพื่ออุทิศให้กับกวี ริชชาร์ท วากเนอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามบทประพันธ์ของเรื่อง อัศวินหงส์  ออกแบบโดยคริสทีอัน ยังค์

ปราสาทนอยชวานสไตน์

ภายนอกของตัวปราสาทได้มีการสร้างขึ้นมาให้ดูคล้ายกับปราสาทในยุคกลางแต่ช่วงภายในจะรวบรวมศิลปะของยุคต่าง ๆ เอาไว้และยังพร้อมไปด้วยระบบประปา ไฟฟ้า ระบบการทำน้ำร้อนน้ำเย็น และยังมีโทรศัพท์อีกด้วยแต่ในการสร้างปราสาททำให้พระเจ้าลูทวิชที่ 2 ได้ถูกต่อต้านจากบรรดาขุนนางและทำให้เหล่าคณะรัฐมนตรีได้ทำการปลดพระองค์จากบัลลังก์โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีความสามารถในด้านการบริหารพร้อมด้วยยังได้มีการนำเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทำให้ต้องมีการกู้เงินมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด จึงทำให้พระองค์ได้ถูกพาตัวไปอยู่ที่ปราสาทแบร์ก จนสิ้นพระชนม์ไปอย่างลึกลับภายในทะเลสาบโดยพระองค์มีโอกาสที่จะประทับอยู่ที่ ปราสาทลินเดอร์โฮฟ แห่งเดียวเท่านั้นและชื่อของปราสาทนอยชวานสไตน์มีความหมายคือ

  • neu / new หมายความว่า ใหม่
  • schwan /swan หมายความว่า หงส์
  • stein / stone หมายความว่า หิน
  • รวมทั้งหมดแล้วแปลว่า New Swan Stone

ปราสาทหินหงส์ใหม่ จะมีห้องที่เรียกกันว่า Throne Hall ที่ใหญ่โตมีสีเหลืองที่จะเป็นรูปแบบของศิลปะแบบแซนไทน์  ต่อมาจะเป็นห้องบรรทมพระเจ้าลุดวิก ที่จะเป็นในรูปแบบของศิลปะโกธิก เป็นแบบแกะสลักไม้ที่สวยงาม และห้องชั้นบนสุดที่มีชื่อว่า Singers Hall ห้องจัดแสดงอุปรากรของวากเนอร์ ภาพวาดมาจากอุปรากรเรื่อง Parsifal แต่พระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นห้องนี้

ปราสาทนอยชวานสไตน์

การขึ้นไปยังปราสาทสามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ การเดินขึ้นแต่จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถ้าต้องการที่จะนั่งรถขึ้นไปก็ประมาณ 10 นาทีและอีกวิธีก็คือนั่งรถม้า แต่ก็จะมีราคาแพงที่สุด ปราสาทนอยชวานสไตน์จะมีภาพของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ขายอยู่เนื่องจากในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในแคว้นบาวาเรียนั่นเองและที่ตอนนี้ที่ปราสาทแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมากมายมหาศาลไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *