อัตราการเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ค่าเข้า

แหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้น เรียกอีกอย่างได้ว่า พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ สำหรับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในไทยที่น่าสนใจให้ได้ลองศึกษา และลองสัมผัสถึงการเรียนรู้ในยุคที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชม โดยจะจัดนิทรรศการต่างๆในเชิงของวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เรียกว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ตัวอาคารมีความโดดเด่น ออกแบบแปลกตา หรือเรียกอีกชื่อว่า ตึกลูกเต๋า ตั้งอยู่ที่คลองหลวง ปทุมธานี ภายในจะแบ่งเป็นโซนๆ หรือเป็นนิทรรศการทั้งหมด 6 ซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้น จะแบ่งออกเป็นโซนเช่นกัน ดังนี้

  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี
  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี
  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี
  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 60 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี
  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี
  • อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 บาท เด็กและผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ชมฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *