ปราสาทหินพิมาย อีกหนึ่งพุทธสถานโบราณ ที่สำคัญของไทย

ปราสาทหินพิมาย

วันนี้ Asianculturesmuseum.org จะพาทุกท่านไปรู้จัก ปราสาทหินพิมาย ซึ่งถือเป็น อีกหนึ่ง พุทธสถานโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ กว้าง 565 เมตร  ยาวประมาณ 1,030 เมตร

ปราสาทหินพิมาย” ได้เริ่มสร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษ ที่ 16 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ที่มีแบบแผนการสร้างในแบบศิลปเขมรผสมผสาน คล้ายนครวัด ของประเทศกัมพูชา

ปราสาทหินพิมาย มุมสูง

หากมองดูจากที่สูง “ปราสาทหินพิมาย” จะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมาก เพราะหากเปรียบเทียบกับปราสาทอื่นๆ ในประเทศไทย มักจะหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก

สิ่งก่อสร้าง สำคัญใน ปราสาทหินพิมาย

  • ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว
  • หอพราหมณ์
  • พลับพลา
  • สะพานนาคราช
  • บรรณาลัย
  • ซุ้มประตูและระเบียงคด
  • ปราสาทประธาน
  • ชาลาทางเดิน
  • ปรางค์หินแดง

ปราสาทหินพิมาย หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นพุทธสถานในนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีความเชื่อกันว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าศรีวิชียวีระวรมัน กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมซึ่งลักษณะผังของประสาทหินพิมายมีความคล้ายเขาพระสุเมรุตามคติความเชื่อเกี่ยวกับโลกมนุษย์และสวรรค์ที่เสมือนทางเชื่อมโลกกับสวรรค์

ปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาที่ได้สร้างขึ้นมาตามแบบแผนของศิลปะเขมรที่มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยมต่อมาเมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ได้มีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ประสาทประธาน
ประสาทประธาน

พลับพลาที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกและทางด้านซ้ายมือทางเข้าไปสู่ตัวปราสาทที่จะมีรูปอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แต่ก่อนเรียกกันว่า คลังเงิน เมื่อปี 2511 ได้มีการขุดพบโบราณวัตถุทั้งเครื่องประดับ เหรียญต่าง ๆ มากมายจึงได้เรียกกันว่า คลังเงินนั่นเอง

ปรางค์ประธาน
ปรางค์ประธาน

ส่วนทางด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้ถูกสร้างขึ้นมาจากหินทรายนั่นก็คือ สะพานนาคราช ราวสะพานทำเป็นตัวนาคและปลายราวสะพานเป็นรูปนาคราชชูคอเป็นรูปนาค  7  เศียรที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์และซุ้มประตูหรือโคปุระที่อยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วโดยรอบมีลักษณะเป็นรูปกากบาทที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์ที่มีเทพเจ้าอาศัยอยู่ และยังมีชาลาทางเดิน ซุ้มประตูและระเบียงคด ปราสาทประธาน ปรางค์หินแดง หอพราหมณ์ ปรางค์พรหมทัต บรรณาลัย ที่เชื่อกันว่าบรรณาลัยคือสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา

ปรางค์หินแดง
ปรางค์หินแดง
สะพานนาคราช
สะพานนาคราช

ปราสาทหินพิมาย แผนที่ 

ปราสาทหินพิมาย แผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *