วัดโบสถ์ ประทุมธานี

วัดโบสถ์ วัดหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ ประทุมธานี

ใครที่อยากจะกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตที่สามารถเดินทางกันไปได้ใกล้ ๆ กันที่จังหวัดปทุมธานีที่วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ จะมีรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อโต ให้ได้บูชากราบไหว้กันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่แห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ในอดีตมีชื่อว่า วัดสร้อยนางหงส์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยชาวมอญและพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ หลวงพ่อเหลือ ที่ยังถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของที่นี้ด้วย มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นมาด้วยศิลาทรายประดิษฐานอยู่บริเวณฐานชุกชีซึ่งภายในโบสถ์มีด้วยกัน 12 องค์แต่เมื่อปี 2507 ได้ถูกขโมยเข้ามาตัดเศียรพระพุทธรูปเหลือไว้เพียงหลวงพ่อเหลือเท่านั้นที่ไม่ถูกตัดจึงทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อเหลือ วัดตั้งอยู่ที่ตำบลกลาง

Continue reading