วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

วัดที่เรียกได้ว่าสวยงามและมีวิหารที่ยังติดอันดับ 1 ใน 10 วิหารที่สวยสุดในประเทศไทยนั่นก็คือ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน ที่จะมีพระวิหารเขียวโขงที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2536  ด้วยการใช้เสาไม้ตะเคียนทองไม้แดงจากประเทศ พม่า ลาว ไทย ส่วนผู้ที่ออกแบบก่อสร้างรวมไปถึงลวดลายพื้นเมืองนั่นก็คือ ครูบาอินทร ซึ่งท่านได้ออกแบบมาให้มีการผสมผสานกับระหว่างศิลปะสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัว ในส่วนของหลังคาที่จะมีทั้งหมด 5 ชั้นด้วยกันจะมีช่อฟ้า 5

Continue reading