รีวิว มิวเซี่ยมสยาม (Museum Siam)

Museum Siam

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือว่าที่เรารู้จักกัน มิวเซี่ยมสยาม (Museum Siam Discovery  Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2551 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ

museum siam

museum siam

ถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องของรากเหง้าชาวไทยซึ่งเน้นไปที่กลุ่มชนในเขตเมืองบางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร  เน้นการนำเสนอความเป็นไทย ในมิติที่ร่วมสมัยมากขึ้นทั้งยังตั้งอยู่ในสถานที่ที่สวยงาม

Museum Siam

museum siam

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงนิทรรศการชุด เรียงความประเทศไทยเมื่อวันที่  18 เมษายน 2559 และต่อมาได้มีการจัดทำนิทรรศการชุดหใหม่ซึ่งมีจุดประสงค์ให้มีเนื้อหาเท่าทันสมัยและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าชมที่มีชื่อชุดว่า นิทรรศการ ถอดรหัสไทย

Museum Siam

นิทรรศการ เรียงความประเทศไทยได้ทำการจัดแสดงกับ Muse Mobile มิวเซียมติดล้อที่เป็นการจัดในตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ ที่มีขนาดใหญ่ โดยที่มีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคนไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัย

museum siam

Museum Siam

Museum Siam

museum siam

มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ประกอบด้วย อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมเป็นอาคาร 3 ชั้น  อาคารอเนกประสงค์ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น  อาคารสำนักงานเป็นอาคาร 5 ชั้น  ลานคนกบแดงและสนามหญ้า เป็นลานอิฐและสนามหญ้าหลังอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม  อาคารอเนกประสงค์ 2 ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และ นิทรรศการเคลื่อนที่ เช่น Muse Mobile มิวเซียมติดล้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ

Museum Siam

ขอบคุณภาพ : Amazingcouple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *