วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง

วัดที่เรียกได้ว่าสวยงามและมีวิหารที่ยังติดอันดับ 1 ใน 10 วิหารที่สวยสุดในประเทศไทยนั่นก็คือ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน ที่จะมีพระวิหารเขียวโขงที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2536  ด้วยการใช้เสาไม้ตะเคียนทองไม้แดงจากประเทศ พม่า ลาว ไทย

ครูบาอินทร
ครูบาอินทร

ส่วนผู้ที่ออกแบบก่อสร้างรวมไปถึงลวดลายพื้นเมืองนั่นก็คือ ครูบาอินทร ซึ่งท่านได้ออกแบบมาให้มีการผสมผสานกับระหว่างศิลปะสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัว ในส่วนของหลังคาที่จะมีทั้งหมด 5 ชั้นด้วยกันจะมีช่อฟ้า 5 ตัวที่หมายถึงพระเจ้า 5 พระองค์

วัดสันป่ายางหลวง

ส่วนของด้านหลักอีกสามที่จะหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา โดยจะหมายถึงการปฎิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพาน  ทั้งหมดคือหน้า 5 หลัง 3 รวมเป็น 8 ที่จะหมายถึงว่าต้องปฎิบัติตามทางสายกลางนั่นก็คือ มาค 8 ได้ธรรมมัชฌิมา ทางสายกลางคือ 9 จะเป็น โลกุตธรรม

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง แห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัยหรือที่รู้จักกันในนามว่า..พระเขียวโขง ที่สร้างขึ้นมาจากหินแม่น้ำโขงที่ทำการแกะสลักออกมาได้อย่างสวยงาม

ส่วนด้านล่างจะเป็นพระพุทธเมตไตรจำลองที่ได้มาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง นี้ถือได้ว่าเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา ภายหลังจากที่ได้สร้างเสร็จได้มีการอัญเชิญเอาอัฐิธาติของพระอัครสาวก ของพระพุทธองค์นั่นก็คือ พระสารีบุตรและพระโมคคลลานะ มาบรรจะไว้ที่เจดีย์วัด

ต่อมาในสมัยพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูน ได้มีการฟื้นฟูวัดทั้งหมาดรวมไปถึงมีการกำหนดเขรธรณีสงฆ์และประทานชื่อวัดชึ้นมาใหม่ว่า “วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง “ หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

ยิ่งไปกว่านั้นวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ถวายพระเพลิงศพของพระนางจามเทวีด้วย  ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของทางภาคเหนือที่หากว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวก็แนะนำให้มาแวะชมความสวยงามของวัดนี้เดินทางสะดวก หาง่ายเพราะจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *