วัดบางโทง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก กระบี่

วัดบางโทง

วัดบางโทง หรือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง จังหวัดกระบี่เป็นสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ของวัดทั้งหมดมีถึง 117 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวาได้มีการเริ่มก่อตั้งวัดขึ้นมาเมื่อปี 2483 ซึ่งที่ดินผืนนี้ได้รับบริจาคจากนายเปล้า ทองศิริ นายน่วม ดำพันธ์ นายมั่น เพ่งกิจ และทางพระสมห์เส้ง ญานพโลได้ร่วมกันพุทธบริษัทร่วมด้วยช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นวัดที่มั่นคง วันที่ 13 ก.พ.2496 ยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเมื่อ 14 มี.ค.2519 ได้มีเจ้าอาวาสปกครองมาจนถึงทุกวันนี้รวมกันทั้งหมด 4 รูป

วัดนี้นับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุที่ทรงได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  หลังจากนั้นในปี 2545 ทางด้านของเจ้าอาวาสได้ทรงเห็นว่า เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดได้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนอาคารเสนาสนะทั้งหมดเว้นแต่อุโบสถ 1 หลังเท่านั้น

วัดบางโทง

ปัจจุบันอาคารเสนาสนะทั้งหมดของทางวัดจึงเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ยกเว้นเพียงแค่อุโบสถเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเจ้าอาวาสยังทรงให้ทำการก่อสร้างอาคารอาคารเรียนขึ้นมาให้เป็นสถานศึกษาเพื่อให้เหล่าพระภิกษุสามเณรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู ต่อมาชาวบ้านและคณะสงฆ์ ข้าราชการทั้งหลายได้ต่างพากันจัดตั้งโครงการจัดสร้างพุทธสถานพร้อมด้วยพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษา มหาวิชิราลงกรณ์ เพื่อที่เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรามโอรสิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ซึ่งโครงการนี้ได้ทำการใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท

วัดบางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล แห่งนี้ยังได้แต่งตั้งให้เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ได้ทรงโปรดเกล้าให้ทางด้านของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เพื่อให้ประกอบพระราชพิธีทรงวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์พร้อมกับเททองหล่อ พระพุทธหฏิมากรประจำพระชนมวารฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2548

นับจากนั้นเป็นต้นมาทางวัดก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในหลาย ๆ ด้านจนทำให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธธรรมที่ขึ้นชื่อของกระบี่จนปัจจุบันนี้มีชาวพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเดินทางมาเยี่ยมชมกันตลอด เนื่องจากภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมของ พระมหาธาตุเจดีย์ตั้งโดดเด่นอยู่กลางวัดที่มีความสูง 95 เมตรที่ถูกตกแต่งขึ้นมาคล้ายกับมหาเจดีย์พุทธคลยาที่อินเดียและรอบพระมหาธาตุเจดีย์ก็ยังมีทางเดินและระเบียงล้อมเจดีย์ทั้ง 4 ด้านเอาไว้และยังเป็นทางที่เชื่อมไปยังองค์เจดีย์ได้ด้วยระหว่างทางเดินก็ยังเดินชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพต่าง ๆ ที่งดงามยิ่งนัก

วัดบางโทง

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพุทธประวัติไว้และยังมีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดที่มีหน้าตักกว้าง 9 ม. 9 นิ้ว และพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา พระอุโบสถที่มีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัตให้ได้เดินชมกัน มีหลากหลายมุมให้ได้นั่งพักผ่อนอย่างร่มรื่น ใครที่เดินทางมากระบี่ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดบางโทงแห่งนี้ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามไม่แพ้วัดอื่นแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *