พาขึ้นเหนือ ทำความรู้จัก “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ทรงก่อสร้างขึ้นโดย พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เมื่อราวปี พ.ศ. 2446 มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 14 ไร่เศษ ตัวอาคารเป็นปูน มีทั้งหมด 2 ชั้น โดยหลังคา ทำด้วยแป็นไม้เกร็ด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มปรับปรุง ซ่อมแซม และได้จัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน” ในปีนี้ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2528 “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ได้ทรงเป็นประธาน ประกอบพิธี และได้เปิดอย่างเป็นทางการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

ชั้นแสดง แบ่งออกดังนี้

ชั้นล่าง

เป็นการจัดแสดง สินค้าเก่าแก่ แบบพื้นเมือง และหนังสือทางด้านวิชาการ และเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของชาวนครเมืองน่านในอดีต รวมถึงความเป็นมาของชนเผ่านต่างๆ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ

ชั้นบน

มีการจัดแสดง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ของนครเมืองน่าน ตั้งแต่อดีต จนถึงพุทธศักราชปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *