ปราสาทเมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์  Mueang Sing Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่เขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี สร้างขึ้น พ.ศ. 2478 บูรณะโดยกรมศิลปากร เสร็จในปี พ.ศ. 2530  มีลักษณะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 800 เมตร ยาว 850 เมตร ที่ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง สูงประมาณ 7 เมตร มีทางเข้าออก 4 ประตู

ปราสาทเมืองสิงห์

กรมศิลปากร ได้พบ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ปฏิมากรรม ที่มีความคล้าย สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , พระพุทธรูปนาคปรก , นางปรัชญาปารมิตา , พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

ปราสาทเมืองสิงห์

  • เวลาเปิด ปิด 09.00 ถึง 16.30 น.
  • ค่าเข้าชมสำหรับ คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
  • รถยนต์ 50 บาท
  • โทรศัพท์ 034 585 052-3

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *